logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi nieograniczone
   minus DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, CZĘŚĆ NR 1 I CZĘŚĆ NR 2, W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI ‘ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W 4 WSK SP Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE W
   plus 68/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów dezynfekcyjnych.
   plus 73/Adm./2015 Dostawa karnetów rekreacyjnych i sportowych
   plus 76/Med./2015 Dostawa soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatu do usuwania zaćmy i witrektomii przedniej
   plus 78/Med/2015 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran.
   plus 81/Inf./2015 Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego
   plus 83/Med/2015 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków.
   plus 87/Med/2015 Dostawa zastawek, pierścieni, stabilizatorów, retraktorów i łat PTFE.
   plus 85/Med./2015 Dostawa kardiowerterów, stymulatorów (wraz z najmem programatorów), elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, drenów, koszulek, prowadników, elektrod do systemu elektroanatomicznego (
   plus 91/Med./2015 Dostawa sprzetu jednorazowego do krioablacji dla Pracowni Elektrofizjologii
   plus 88/Log./2015/2016 dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2016/2017 rok
   plus 92/Log./2015 Dostawa chemicznych środków myjąco-dezynfekujących, czyszczących w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem oraz materiałów, środków che
   plus 1/Med./2016 Objęcie opieką serwisową sterylizatorów parowych typu SECUREX wraz z dostawą części
   plus 93/Log./2015/16 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia sł
   minus 2/Med./2016 Dostawa radiofarmaceutyków i znaczników
   plus 8/Med./2016 Dostawa etykiet z kodem kreskowym do systemu Marcel przez okres 24 miesięcy na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
   minus 9/Med./2016 Dostawa: zestawów odczynnikowych, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych parametrów krytycznych wraz z najmem urządzeń; odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zak
   minus 7/Med./2016 Ddostawa odczynników i materiałów zużywalnych do elektroforezy i identyfikacji białek w surowicy , płynie mózgowo – rdzeniowym oraz moczu wraz z najmem systemu do elektroforezy i
minus Przetargi ograniczone
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
 Konkurs ofert
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu - kiosk ogólnospożywczy z szatnią
minus punkt usług optycznych
minus ogłoszenie o przetargu - punkt usług optycznych
minus ogłoszenie o przetargu na: WAGA ELEKTRONICZNA
minus ogłoszenie o przetargu na: WAGA ELEKTRONICZNA
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Utrzymanie nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Projekty UE
plus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Oddział Onkologii Klinicznej
minus ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Okulistycznym
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LUTY 2016
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSK z P SP ZOZ
minus CENNIK USŁUG 4 WSKzP SPZOZ WE WROCŁAWIU
A A A


Zamówienia publiczne > Przetargi nieograniczone

Spis dokumentów:
1. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, CZĘŚĆ NR 1 I CZĘŚĆ NR 2, W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI ‘ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W 4 WSK SP Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE W
2. 68/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów dezynfekcyjnych.
3. 73/Adm./2015 Dostawa karnetów rekreacyjnych i sportowych
4. 76/Med./2015 Dostawa soczewek, preparatów, wiskoelastyków, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatu do usuwania zaćmy i witrektomii przedniej
5. 78/Med/2015 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków wraz z najmem urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran.
6. 81/Inf./2015 Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego
7. 83/Med/2015 Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków.
8. 87/Med/2015 Dostawa zastawek, pierścieni, stabilizatorów, retraktorów i łat PTFE.
9. 85/Med./2015 Dostawa kardiowerterów, stymulatorów (wraz z najmem programatorów), elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, drenów, koszulek, prowadników, elektrod do systemu elektroanatomicznego (
10. 91/Med./2015 Dostawa sprzetu jednorazowego do krioablacji dla Pracowni Elektrofizjologii
11. 88/Log./2015/2016 dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2016/2017 rok
12. 92/Log./2015 Dostawa chemicznych środków myjąco-dezynfekujących, czyszczących w postaci koncentratów dozowanych przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem oraz materiałów, środków che
13. 1/Med./2016 Objęcie opieką serwisową sterylizatorów parowych typu SECUREX wraz z dostawą części
14. 93/Log./2015/16 Dostawa odzieży medycznej i kuchennej, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia sł
15. 2/Med./2016 Dostawa radiofarmaceutyków i znaczników
16. 8/Med./2016 Dostawa etykiet z kodem kreskowym do systemu Marcel przez okres 24 miesięcy na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
17. 9/Med./2016 Dostawa: zestawów odczynnikowych, materiałów kalibracyjnych i kontrolnych parametrów krytycznych wraz z najmem urządzeń; odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, zak
18. 7/Med./2016 Ddostawa odczynników i materiałów zużywalnych do elektroforezy i identyfikacji białek w surowicy , płynie mózgowo – rdzeniowym oraz moczu wraz z najmem systemu do elektroforezy i

e-mail: zam.pub@4wsk.pl 

 

UWAGA: 

ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA OFERT !

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 października 2015 r. Kancelaria Główna (jawna) szpitala oraz punkt ewidencyjny informacji niejawnych zostają przeniesione do nowej lokalizacji, tj.

-      budynek Polikliniki, piwnica p. 04

-      wejście do tymczasowej kancelarii jest  usytuowane przy wejściu do Polikliniki od strony  szpitala (w prawo, po schodkach w dół) – jak na załączonym zdjęciu.

Stara kancelaria w budynku 37, ze względu na rozpoczęcie remontu przestaje tymczasowo funkcjonować.

Przewidywany czas remontu – do końca lutego 2016 r.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Ilość odwiedzin: 668740
Nazwa dokumentu: Przetargi nieograniczone
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Kucharska - admin
Data wytworzenia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data udostępnienia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-26 12:52:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner