logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi nieograniczone
   minus DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, CZĘŚĆ NR 1 I CZĘŚĆ NR 2, W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI ‘ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W 4 WSK SP Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE W
   plus 61/Med./2016 Dostawa cewników, prowadników, stentów, łat dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
   plus 58/Med/2016 Dostawa produktów leczniczych, wapna sodowanego, preparatów dezynfekcyjnych i myjących.
   plus 64/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora podstawow
   plus 68/Med./2016 Dostawa odczynników do aparatu szybkich analiz parametrów krytycznych wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięczna potrzeby klinicznego oddziału anestezjologii i intensywnej te
   plus 69/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii
   plus 70/Log./2016 Ddostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne
   plus 67/Log./2016 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów
   plus 75/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   plus 74/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii oraz Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii
   plus 77/Med./2016 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu
   plus 80/Med/2016 Dostawa sprzętu medycznego wg. pakietów 1-7
   plus 79/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych wraz z najmem analizatora podstawowego oraz pomocnicze
   plus 82/Med/2016 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów
   plus 89/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych wraz z najmem monitorów.
   plus 76/Med./2016 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych
   plus 84/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem generatora do termoablacji dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej
   plus 86/Med/2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatorów, wirówki - dwa pakiety.
   plus 85/Med./2016 Dostawa środków przeciwnowotworowych, immunosupresyjnych i znieczulających.
   plus 87/Adm/2016 Dostawa karnetów
   plus 88/Med./2016 Dostawa odczynników do automatycznego analizatora wraz z najmem analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laborato.ryjnej przez okres 12 miesięcy w 2 pakietach
   plus 93/Med./2016 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu
   plus 92/Log./2016 Dostawa papieru, tuszu i tonerów do drukarek i kserokopiarek, oraz materiałów biurowych, druków, rejestrów, ankiet
   plus 91/Log/2016 Zakup benzyny EURO SUPER 95 i oleju napędowego w sprzedaży bezgotówkowej w programie kart flotowych na rok 2017/2018/2019.
   minus 94/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do wykonania badan biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów bioche
   minus 96/Log/2016 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSK z P
minus Przetargi ograniczone
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
plus najem lokalu na Punkt Aparatów Słuchowych
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
plus przetarg dla automatów z napojami na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
minus ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus zapytanie ofertowe na wycinkę drzew
minus ogłoszeni zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych
minus zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż roletek okiennych
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę mobilnego praso-kontenera
minus zapytanie opfertowe na wykonanie usługi dezynsekcji , deratyzacji oraz zabezpieczenie przed szkodnikami ( gryzoniami)
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na usługę: wywóz gruzu,zmieszane odpady z budowy i remontów, żużel, odpady wielkogabarytowe
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na wywóz i unieszkodliwianie odpadów zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznego itp.
minus ogłoszenie zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
minus ogłoszenie z wyboru oferenta na wykonanie tablic informacyjnych
minus ponowione zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie, dezynsekcji i deratyzacji, oraz zabezpieczenia przed szkodnikami (gryzoniami) w postaci identyfikacji, prowadzenia monitoringu, podejmowan
minus ogłoszenie o wyniku postępowania na wywóz gruzu, odpadów wielkogabarytowych i szlaki.
minus zapytanie ofertowe na odbiór makulatury
minus ogłoszenie o wyniku postępowania zapytania ofertowego
 Konkurs ofert
plus KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
plus Konkurs ofert - BANK KRWI
minus Usługi pocztowe na 2017
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
plus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Klinika Chirurgiczna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny
minus Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz- POZ Poliklinika, Rejestracja
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD V 2016
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LISTOPAD VI 2016
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie transplantologii klinicznej LISTOPAD VII 2016
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poradnia Alergologiczna, POZ LISTOPAD VIII 2016
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Poliklinika Stomatologiczna LISTOPAD IX 2016
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Radiologii Lekarskiej i Diagnostyki Obrazowej LISTOPAD X 2016
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Szpitalny Oddział Ratunkowy LISTOPAD XI 2016
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjoilogii i Intensywnej Terapii, Kl. Oddz. Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego LISTOPAD XII 2016
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii zabiegowej (zabiegi endowaskularne) w Klinice Chirurgicznej LISTOPAD XIII 2016
minus Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów medycznych w zakresie czynności zawodowych ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym GRUDZIEŃ 2016
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Klin. Oddz. Okulistyczny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Kl. Oddz. Neurologiczny - dyżury GRUDZIEŃ I 2016
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Endoskopiii Lekarskiej ( Program kolonoskopii przesiewowej w profilaktyce raka jelita grubego) GRUDZIEŃ II 2016
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności pielegniarki operacyjnej w Klinice Chirurgicznej GRUDZIEŃ III 2016
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarki- Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Kl. Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Radiologii Zabiegowej GRUDZIEŃ IV 2016
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Zakład Medycyny Nuklearnej GRUDZIEŃN VI 2016
minus Ogłoszenie o przesunięciu terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii zabiegowej (zabiegi endowaskularne) w Klinice Chirurgicznej - 2 lekarzy specjalistów
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
A A A


Zamówienia publiczne > Przetargi nieograniczone

Spis dokumentów:
1. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, CZĘŚĆ NR 1 I CZĘŚĆ NR 2, W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI ‘ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W 4 WSK SP Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE W
2. 61/Med./2016 Dostawa cewników, prowadników, stentów, łat dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
3. 58/Med/2016 Dostawa produktów leczniczych, wapna sodowanego, preparatów dezynfekcyjnych i myjących.
4. 64/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora podstawow
5. 68/Med./2016 Dostawa odczynników do aparatu szybkich analiz parametrów krytycznych wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięczna potrzeby klinicznego oddziału anestezjologii i intensywnej te
6. 69/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium na potrzeby Klinicznego Oddziału Neurochirurgii
7. 70/Log./2016 Ddostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne
8. 67/Log./2016 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów
9. 75/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych dla Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
10. 74/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Elektrofizjologii oraz Klinicznego Oddziału Kardiochirurgii
11. 77/Med./2016 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu
12. 80/Med/2016 Dostawa sprzętu medycznego wg. pakietów 1-7
13. 79/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych , kalibratorów oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań immunologicznych wraz z najmem analizatora podstawowego oraz pomocnicze
14. 82/Med/2016 Dostawa radiofarmaceutyków i izotopów
15. 89/Med/2016 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych wraz z najmem monitorów.
16. 76/Med./2016 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych
17. 84/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem generatora do termoablacji dla Pracowni Endoskopii Zabiegowej, Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej
18. 86/Med/2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatorów, wirówki - dwa pakiety.
19. 85/Med./2016 Dostawa środków przeciwnowotworowych, immunosupresyjnych i znieczulających.
20. 87/Adm/2016 Dostawa karnetów
21. 88/Med./2016 Dostawa odczynników do automatycznego analizatora wraz z najmem analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laborato.ryjnej przez okres 12 miesięcy w 2 pakietach
22. 93/Med./2016 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu
23. 92/Log./2016 Dostawa papieru, tuszu i tonerów do drukarek i kserokopiarek, oraz materiałów biurowych, druków, rejestrów, ankiet
24. 91/Log/2016 Zakup benzyny EURO SUPER 95 i oleju napędowego w sprzedaży bezgotówkowej w programie kart flotowych na rok 2017/2018/2019.
25. 94/Med./2016 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych do wykonania badan biochemicznych wraz z najmem trzech analizatorów bioche
26. 96/Log/2016 Eksploatacja i konserwacja zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenażowej oraz rynien i rur spustowych wraz z zapewnieniem całodobowego serwisu awaryjnego w 4 WSK z P

e-mail: zam.pub@4wsk.pl 

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Kancelaria Główna (jawna) szpitala oraz punkt ewidencyjny informacji niejawnych mieszczą się w budynku administracyjnym nr 37,

a) p. 18         - kancelaria główna (jawna),

b) p. 18b       - punkt ewidencyjny informacji niejawnych

-      wejście do kancelarii i do punktu ewidencyjnego usytuowane jest  po prawej stronie korytarza.

Z dniem 18 kwietnia 2016 r. przestała funkcjonować tymczasowa kancelaria zlokalizowana w budynku Polikliniki.

Ilość odwiedzin: 719152
Nazwa dokumentu: Przetargi nieograniczone
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Kucharska - admin
Data wytworzenia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data udostępnienia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-06 11:31:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner