logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi nieograniczone
   plus 91/Log./2014 Dostawa materiałów budowlano - technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2015 rok
   plus 3/Med./2015 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego angiografii, koronarografii, testów act, tt, pt, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskornych
   plus 10/Med/2015 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu.
   plus 20/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych.
   plus 22/Med/2015 Dostawa leków Alteplasum, Interferon beta 1-b, płyny do dializ, Tocilizumab.
   plus 24/Med./2015 Dostawa środków dezynfekujących, myjących, wapna sodowanego i akcesoriów medycznych
   plus 23/Med./2015 dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego oraz najem generatora do termoablacji
   plus 25/Log./2015 Budowa zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę” realizowaną w ramach inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku
   plus 26/Log./2015 Wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni
   plus 27/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej z najmem oprzyrządowania
   plus 30/Med/2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej.
   minus 29/Med./2015 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatora oraz wirówki na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
   minus 28/Med./2015 Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych do badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz krążków do oznaczeń lekowrażliwo
   minus 34/Log./2015 Świadczenie usługi pralniczej, transport brudnej i czystej bielizny oraz leasing pościeli i bielizny szpitalnej w latach 2015 – 2018
   plus 33/Log./2015 Remont korytarza Klinicznego Oddziału Otolaryngologii w budynku nr 1 na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857
   plus 37/Med./2015 Dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego
   plus 31/Log./2015 Dostawa pościeli, bielizny i prześcieradeł jednorazowego użytku oraz prześcieradeł, serwet chirurgicznych i odzieży zabiegowej
   minus 36/Med./2015 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu i znaczników tkanek
   minus 35/Med./2015 Dostawa aparatów do diagnostyki obrazowej
   minus 41/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-11
   minus 40/Med./2015 Dostawa aparatury medycznej wg pakietów nr 1-6 wraz z dostawą odczynników w pakiecie nr 1
   minus 39/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 9
   minus 43/Log./2015 Dostawa pościeli, bielizny i prześcieradeł jednorazowego użytku oraz prześcieradeł, serwet chirurgicznych i odzieży zabiegowej.
   minus 38/Med/2015 Dostawę sprzętu medycznego: aparatu RTG przyłóżkowego, toru wizyjnego i fakowitrektomu.
minus Przetargi ograniczone
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
 Konkursy ofert
 Najem i dzierżawa
minus ogłoszenie o przetargu - kiosk ogólnospożywczy z szatnią
minus punkt usług optycznych
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Utrzymanie nieruchomości - ogłoszenia, zapytania ofertowe
plus Ochrona Środowiska
plus Projekty UE
plus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Inspektor - Sekcja Gospodarki Nieruchomościami (Logistyka)
minus Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSK z P SP ZOZ
minus Cennik Usług 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
A A A


Zamówienia publiczne > Przetargi nieograniczone

Spis dokumentów:
1. 91/Log./2014 Dostawa materiałów budowlano - technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2015 rok
2. 3/Med./2015 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego angiografii, koronarografii, testów act, tt, pt, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskornych
3. 10/Med/2015 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu.
4. 20/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych.
5. 22/Med/2015 Dostawa leków Alteplasum, Interferon beta 1-b, płyny do dializ, Tocilizumab.
6. 24/Med./2015 Dostawa środków dezynfekujących, myjących, wapna sodowanego i akcesoriów medycznych
7. 23/Med./2015 dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego oraz najem generatora do termoablacji
8. 25/Log./2015 Budowa zapasowego ujęcia wody – niezależnego źródła zasilania w wodę” realizowaną w ramach inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby Zintegrowanego Bloku
9. 26/Log./2015 Wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni
10. 27/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej z najmem oprzyrządowania
11. 30/Med/2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej.
12. 29/Med./2015 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatora oraz wirówki na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
13. 28/Med./2015 Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych do badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz krążków do oznaczeń lekowrażliwo
14. 34/Log./2015 Świadczenie usługi pralniczej, transport brudnej i czystej bielizny oraz leasing pościeli i bielizny szpitalnej w latach 2015 – 2018
15. 33/Log./2015 Remont korytarza Klinicznego Oddziału Otolaryngologii w budynku nr 1 na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857
16. 37/Med./2015 Dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego
17. 31/Log./2015 Dostawa pościeli, bielizny i prześcieradeł jednorazowego użytku oraz prześcieradeł, serwet chirurgicznych i odzieży zabiegowej
18. 36/Med./2015 Dostawa materiałów do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo wraz z najmem systemu i znaczników tkanek
19. 35/Med./2015 Dostawa aparatów do diagnostyki obrazowej
20. 41/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-11
21. 40/Med./2015 Dostawa aparatury medycznej wg pakietów nr 1-6 wraz z dostawą odczynników w pakiecie nr 1
22. 39/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 9
23. 43/Log./2015 Dostawa pościeli, bielizny i prześcieradeł jednorazowego użytku oraz prześcieradeł, serwet chirurgicznych i odzieży zabiegowej.
24. 38/Med/2015 Dostawę sprzętu medycznego: aparatu RTG przyłóżkowego, toru wizyjnego i fakowitrektomu.

e-mail: zam.pub@4wsk.pl 

Ilość odwiedzin: 634954
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data udostępnienia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-11 14:05:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner