logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi nieograniczone
   minus DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, CZĘŚĆ NR 1 I CZĘŚĆ NR 2, W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI ‘ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W 4 WSK SP Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE W
   plus 85/Med./2015 Dostawa kardiowerterów, stymulatorów (wraz z najmem programatorów), elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, drenów, koszulek, prowadników, elektrod do systemu elektroanatomicznego (
   plus 88/Log./2015/2016 dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2016/2017 rok
   plus 2/Med./2016 Dostawa radiofarmaceutyków i znaczników
   plus 8/Med./2016 Dostawa etykiet z kodem kreskowym do systemu Marcel przez okres 24 miesięcy na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
   plus 7/Med./2016 Ddostawa odczynników i materiałów zużywalnych do elektroforezy i identyfikacji białek w surowicy , płynie mózgowo – rdzeniowym oraz moczu wraz z najmem systemu do elektroforezy i
   plus 16/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT
   plus 12/Log./2016 Dostawa artykułów spozywczych
   plus 13/Med./2016 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu
   plus 15/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych systemu cyfrowej radiografii
   plus 21/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskórny
   plus 22/Med./2016 Dostawa stentgraftów, stentów, cewników dla bloku chirurgii naczyniowej
   plus 23/Med./2016 Dostawa materiałów jednorazowego użytku, papieru do analizatora, pisaków oraz barwników na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
   plus 24/Med./2016 Dostawa zastawek aortalnych dla pracowni hemodynamiki
   plus 14/Med./2016 Dostawa produktów leczniczych
   plus 27/Med./2016 Dostawa klipsów, klipsownic, sprzętu jednorazowego dla Kliniki Chirurgii i Pracowni Endoskopowej
   plus 29/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji GE Healthcare
   plus 28/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych: angiografu, aparatów RTG typ Ziehm i stołów operacyjnych typ Stille ImagiQ
   plus 30/Med/2016 Dostawa sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy
   plus 36/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 11
   minus 33/Med./2016 Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem
   plus 32/Med./2016 Aktualizacja i rozbudowa systemu cyfrowej radiografii typ IMPAX 6 prod. AGFA posiadanego przez 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu
   minus 35/Med./2016 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym - 1 kpl.
   plus 34/Med./2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz laserowym systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK - 1 kpl.
   plus 31/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych: diatermii chirurgicznych prod. ERBE i ultrasonografów, echokardiografów oraz denzytometru prod. GE
   plus 38/Med/2016 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus Polska Sp. z o.o.
   plus 40/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, zestaw do PTCA, strzykawki z manometrem, zestawów do nakłuć tętnicy promieniowej na potrzeby Praco
   plus 41/OPI/2016 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica/AMMS.
   minus 39/Log./2016 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni
minus Przetargi ograniczone
minus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
plus najem lokalu na Punkt Aparatów Słuchowych
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Utrzymanie nieruchomości
plus Projekty UE
plus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
minus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Kucharza
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych
minus ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Okulistycznym
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalista - Wydział Rozliczania Świadczeń Medycznych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Archiwisty- Archiwum Medyczne
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych KWIECIEŃ III 2016
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
A A A


Zamówienia publiczne > Przetargi nieograniczone

Spis dokumentów:
1. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, CZĘŚĆ NR 1 I CZĘŚĆ NR 2, W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI ‘ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W 4 WSK SP Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE W
2. 85/Med./2015 Dostawa kardiowerterów, stymulatorów (wraz z najmem programatorów), elektrod ablacyjnych i diagnostycznych, drenów, koszulek, prowadników, elektrod do systemu elektroanatomicznego (
3. 88/Log./2015/2016 dostawa materiałów budowlano – technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2016/2017 rok
4. 2/Med./2016 Dostawa radiofarmaceutyków i znaczników
5. 8/Med./2016 Dostawa etykiet z kodem kreskowym do systemu Marcel przez okres 24 miesięcy na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
6. 7/Med./2016 Ddostawa odczynników i materiałów zużywalnych do elektroforezy i identyfikacji białek w surowicy , płynie mózgowo – rdzeniowym oraz moczu wraz z najmem systemu do elektroforezy i
7. 16/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT
8. 12/Log./2016 Dostawa artykułów spozywczych
9. 13/Med./2016 Dostawa rękawic chirurgicznych, diagnostycznych, podkładów, prześcieradeł na potrzeby 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu
10. 15/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych systemu cyfrowej radiografii
11. 21/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskórny
12. 22/Med./2016 Dostawa stentgraftów, stentów, cewników dla bloku chirurgii naczyniowej
13. 23/Med./2016 Dostawa materiałów jednorazowego użytku, papieru do analizatora, pisaków oraz barwników na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
14. 24/Med./2016 Dostawa zastawek aortalnych dla pracowni hemodynamiki
15. 14/Med./2016 Dostawa produktów leczniczych
16. 27/Med./2016 Dostawa klipsów, klipsownic, sprzętu jednorazowego dla Kliniki Chirurgii i Pracowni Endoskopowej
17. 29/Med./2016 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji GE Healthcare
18. 28/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych: angiografu, aparatów RTG typ Ziehm i stołów operacyjnych typ Stille ImagiQ
19. 30/Med/2016 Dostawa sprzętu do hemofiltracji, leczenia nerkozastępczego wraz z obsługą serwisową oraz najmem dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych oraz plazmaferezy
20. 36/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 11
21. 33/Med./2016 Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem
22. 32/Med./2016 Aktualizacja i rozbudowa systemu cyfrowej radiografii typ IMPAX 6 prod. AGFA posiadanego przez 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu
23. 35/Med./2016 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym - 1 kpl.
24. 34/Med./2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz laserowym systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK - 1 kpl.
25. 31/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych: diatermii chirurgicznych prod. ERBE i ultrasonografów, echokardiografów oraz denzytometru prod. GE
26. 38/Med/2016 Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego produkcji Olympus Polska Sp. z o.o.
27. 40/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, zestaw do PTCA, strzykawki z manometrem, zestawów do nakłuć tętnicy promieniowej na potrzeby Praco
28. 41/OPI/2016 Nadzór autorski i opieka serwisowa oprogramowania Infomedica/AMMS.
29. 39/Log./2016 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni

e-mail: zam.pub@4wsk.pl 

 

UWAGA: 

ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA OFERT

 

Z dniem 18 kwietnia 2016 r. Kancelaria Główna (jawna) szpitala oraz punkt ewidencyjny informacji niejawnych zostają przeniesione do swojej docelowej lokalizacji, tj.

 

-      budynek administracyjny nr 37,

a) p. 18                   - kancelaria główna (jawna),

b) p. 18b       - punkt ewidencyjny informacji niejawnych

-      wejście do kancelarii i do punktu ewidencyjnego usytuowane jest  po prawej stronie korytarza.

Jednocześnie z dniem 18 kwietnia przestaje funkcjonować tymczasowa kancelaria zlokalizowana w budynku Polikliniki.

Ilość odwiedzin: 682080
Nazwa dokumentu: Przetargi nieograniczone
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Kucharska - admin
Data wytworzenia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data udostępnienia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-15 09:51:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner