Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 Zamówienia publiczne
Przetargi nieograniczone
    7/Med./2014 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
    11/Log/2014 Dostawa artykułów spożywczych
    10/Med./2014 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych , materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametrów krytycznych wraz z najmem analizatorów wg pak
    14/Med./2014 Dostawa odczynników, kalibratorów do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii wraz z najmem analizatora przez okres 36 miesięcy
    20/Med./2014 Dostawa jednorazowego sprzętu do angio – i koronarografii, sprzętu jednorazowego do naczyn szyjnych i sprzętu obwodowego, zastawek przezskórnych wraz z najmem oprzyrządowania dla P
    26/Med./2014 Dostawa sprzetu medycznego dla Oddziału Ortopedii i Oddziału Neurochirurgii
    29/Med./2014 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego
    27/Med/2014 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego wraz z najmem monitorów do mierzenia saturacji krwi żylno/tętniczej, HCT/HGB oraz parametrów hemodynamicznych w czasie krą
    34/Med./2014 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych
    41/Med./2014 Dostawa zamkniętych systemów podciśnieniowych do pobierania krwi do badan hematologicznych, koagululogicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora do oznaczania OB przez okres 36
    39/Med./2014 Dostawa soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów.
    45/Med./2014 Dostawa odczynników, kalibratorów i kontroli do zintegrowanego automatycznego systemu aparaturowego do oznaczania parametrów fizykochemicznych oraz osadu moczu wraz z najmem systemu pr
    43/Med/2014 Dostawa zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej.
    46/Med/2014 Dostawa sond do pomiaru FFR oraz sond do USG wewnątrznaczyniowego wraz z najmem konsoli mobilnej do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej z przewoadami.
    50/Med/2014 Dostawa gazów medycznych wraz z najmem butli i zbiorników oraz z serwisem.
    49/Med./2014 Dostawa materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii chirurgicznych oraz innego sprzę
    44/Log./2014 Wykonanie robót realizacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p. część IV budynku Nr 1 z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych rob
    51/Med./2014 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
    47/Log./2014 Wymian bram garażowych w bud Nr 30, wymiana instalacji elektrycznej w bud. Nr 5,6, 30 i 61 na terenie Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocław
    31/Log./2014 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni
    57/Log/2014 Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej, nadzór autorski, realizacja, serwis gwarancyjny oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej linii zasilania podstawowego
    55/Med./2014 Dostawa sprzętu medycznego
    54/Med./2014 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych zakaźnych i alergii wraz z najmem niezbędnego sprzętu do wykonywania ww. badań przez okres 12 miesięcy
    53/Med/2014 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego i kompresó uciskowych
    58/Med/2014 Dostawa produktów leczniczych.
    60/Med./2014 Dostawa i montaż aparatu RTG do angiografii cyfrowej wraz ze stołem operacyjnym i przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb sali hybrydowej
    Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów nr 1 - 6; znak sprawy: 62/Med./2014
    66/Med./2014 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 21
    64/Log./2014 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów.
    65/Log/2014 Dostawa warzyw-nowalijek
Przetargi ograniczone
Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
Dialog Techniczny 2/DT/2014
 Najem i dzierżawa
zapytanie ofertowe na niszczenie dokumentów
ogłoszenie o przetargu - kiosk ogólnospożywczy
ogłoszenie o przetargu - pomieszczenie socjalne dla kiosku
ogłoszenie o przetargu - automaty na napoje
ogłoszenie o przetargu - Bufet
ogłoszenie o przetargu - zakład protetyki dentystycznej
ogłoszenie o przetargu - gipsomat
ogłoszenie o przetargu - TAXI
ogłoszenie o przetargu AUTOMATY NA NAPOJE
 Ogłoszenia
Dział Gospodarczy
Utrzymanie nieruchomości - ogłoszenia, zapytania ofertowe
Ochrona Środowiska
Projekty UE
Dział Żywienia
Ogłoszenie o konkursie p.n. "Opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zintegrowanego bloku operacyjnego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu SP ZOZ przy ul.
Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Wykonywanie usług medycznych
zapytanie ofertowe: niszczenie dokumentów
Wydział Administracji Ogólnej
 Praca w 4WSKzP
 System Zarządzania Jakością ISO9001
Przeprowadzenie recertyfikacji systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009 CPV- 72225000-8 usługi w zakresie oceny i analizy gwarancji jakości systemu
 Cennik Usług 4 WSK z P SP ZOZ
Cennik Usług 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
A A A


Zamówienia publiczne > Przetargi nieograniczone

Spis dokumentów:
1. 7/Med./2014 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
2. 11/Log/2014 Dostawa artykułów spożywczych
3. 10/Med./2014 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych , materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametrów krytycznych wraz z najmem analizatorów wg pak
4. 14/Med./2014 Dostawa odczynników, kalibratorów do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii wraz z najmem analizatora przez okres 36 miesięcy
5. 20/Med./2014 Dostawa jednorazowego sprzętu do angio – i koronarografii, sprzętu jednorazowego do naczyn szyjnych i sprzętu obwodowego, zastawek przezskórnych wraz z najmem oprzyrządowania dla P
6. 26/Med./2014 Dostawa sprzetu medycznego dla Oddziału Ortopedii i Oddziału Neurochirurgii
7. 29/Med./2014 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego
8. 27/Med/2014 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego wraz z najmem monitorów do mierzenia saturacji krwi żylno/tętniczej, HCT/HGB oraz parametrów hemodynamicznych w czasie krą
9. 34/Med./2014 Dostawa szwów i drutów chirurgicznych
10. 41/Med./2014 Dostawa zamkniętych systemów podciśnieniowych do pobierania krwi do badan hematologicznych, koagululogicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatora do oznaczania OB przez okres 36
11. 39/Med./2014 Dostawa soczewek, preparatów wiskoelastyków, gazów specjalistycznych, sprzętu medycznego wraz z najmem aparatów.
12. 45/Med./2014 Dostawa odczynników, kalibratorów i kontroli do zintegrowanego automatycznego systemu aparaturowego do oznaczania parametrów fizykochemicznych oraz osadu moczu wraz z najmem systemu pr
13. 43/Med/2014 Dostawa zastawek serca, pierścieni, protez naczyniowych, szwów naczyniowych oraz łat na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii oraz Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej.
14. 46/Med/2014 Dostawa sond do pomiaru FFR oraz sond do USG wewnątrznaczyniowego wraz z najmem konsoli mobilnej do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej z przewoadami.
15. 50/Med/2014 Dostawa gazów medycznych wraz z najmem butli i zbiorników oraz z serwisem.
16. 49/Med./2014 Dostawa materiałów zużywalnych do konserwacji sprzętu medycznego, akcesoriów zużywalnych do: kardiomonitorów, aparatów do znieczulenia, diatermii chirurgicznych oraz innego sprzę
17. 44/Log./2014 Wykonanie robót realizacyjnych związanych z adaptacją pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p. część IV budynku Nr 1 z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego dla wykonanych rob
18. 51/Med./2014 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
19. 47/Log./2014 Wymian bram garażowych w bud Nr 30, wymiana instalacji elektrycznej w bud. Nr 5,6, 30 i 61 na terenie Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocław
20. 31/Log./2014 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni
21. 57/Log/2014 Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej, nadzór autorski, realizacja, serwis gwarancyjny oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej linii zasilania podstawowego
22. 55/Med./2014 Dostawa sprzętu medycznego
23. 54/Med./2014 Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych zakaźnych i alergii wraz z najmem niezbędnego sprzętu do wykonywania ww. badań przez okres 12 miesięcy
24. 53/Med/2014 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego i kompresó uciskowych
25. 58/Med/2014 Dostawa produktów leczniczych.
26. 60/Med./2014 Dostawa i montaż aparatu RTG do angiografii cyfrowej wraz ze stołem operacyjnym i przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb sali hybrydowej
27. Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów nr 1 - 6; znak sprawy: 62/Med./2014
28. 66/Med./2014 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 21
29. 64/Log./2014 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów.
30. 65/Log/2014 Dostawa warzyw-nowalijek

e-mail: zam.pub@4wsk.pl 

Ilość odwiedzin: 590662
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data udostępnienia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-11 14:05:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...