logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi nieograniczone
   minus DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, CZĘŚĆ NR 1 I CZĘŚĆ NR 2, W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI ‘ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W 4 WSK SP Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE W
   plus 16/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT
   plus 21/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskórny
   plus 22/Med./2016 Dostawa stentgraftów, stentów, cewników dla bloku chirurgii naczyniowej
   plus 14/Med./2016 Dostawa produktów leczniczych
   plus 27/Med./2016 Dostawa klipsów, klipsownic, sprzętu jednorazowego dla Kliniki Chirurgii i Pracowni Endoskopowej
   plus 36/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 11
   plus 33/Med./2016 Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem
   plus 35/Med./2016 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym - 1 kpl.
   plus 40/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, zestaw do PTCA, strzykawki z manometrem, zestawów do nakłuć tętnicy promieniowej na potrzeby Praco
   plus 39/Log./2016 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni
   plus 42/Med./2016 Dostawa elektrod epikardialnych mono i bipolarnych z najmem generatora do ablacji kardiochirurgicznych oraz protez naczyniowych, łat poliestrowych i teflonowych
   plus 44/Med./2016 dostawę według pakietów 1-3: odczynników, podłoży mikrobiologicznych, szczepów wzorcowych, oznaczeń lekowrażliwości bakterii i grzybów oraz określenia mechanizmów oporności
   plus 43/Med./2016 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu do pobierania materiału, do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametr
   plus 47/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych
   plus 46/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-4
   plus 45/OPI./2016 Dostawa oprogramowania
   plus 48/Log/2016 Remont obiektów na terenie Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu kompleks 2857.
   plus 49/Med./2016 Dostawa elektrod, adapterów Y, zestawów PTCA, stymulatorów, defibrylatorów – kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów oraz systemu elektroanatomicznego 3 D na
   plus 51/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli na potrzeby Pracowni Hemodynamiki
   plus 52/Med./2016 Dostawa oznaczeń CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH + TOX A/B na potrzeby Pracowni Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 36 miesięcy
   plus 53/OPI/2016 Dostawa oprogramowania
   plus 54/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 3
   plus 55/Log/2016 Dostawa pościeli jednorazowego użytku, poduszek, kołder, koców, mopów i ścierek
   plus 57/Log./2016 Przetarg nieograniczony na kontynuację i zakończenie robót budowlanych inwestycji pn "Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby zintegrowanego bloku operacyjnego w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocła
   plus 56/Med./2016 Dostawa Immunoglobuliny ludzkiej
   minus 61/Med./2016 Dostawa cewników, prowadników, stentów, łat dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
   plus 63/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych : aparatów do znieczulenia, kardiomonitorów, parowników do sevofluranu
   plus 60/Med./2016 Dostawa prowadników FFR, sond OCT i serwisowanie aparatów dla Pracowni Hemodynamiki.
   minus 65/Med/2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszcze
minus Przetargi ograniczone
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
plus DIALOG TECHNICZNY
 Konkurs ofert
minus OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
plus najem lokalu na Punkt Aparatów Słuchowych
minus ogłoszenie o przetargu na parking 4WSKzP SP ZOZ
minus odpowiedź na pytania do przetargu na dzierżawę parkingu 4 WSKzP we Wrocławiu
minus Odpowiedzi: do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP) NA DZIERŻAWĘ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI : GRUNTU 5502,00m2 Z PRZEZNACZENIEM NA PARKING DLA PRACOWNIKÓW I PACJENTÓW 4 WSK z P SP ZOZ W
minus przetarg dla automatów z napojami na terenie 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Dział Utrzymania Nieruchomości
plus Projekty UE
plus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
plus Apteka
plus Ochrona Środowiska
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy Inspektor ds. elektro-energetycznych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk - Logistyka. GOT
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pomoc Kuchenna
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgu
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Urologiczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Opiekun medyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Sekretarka medyczna- Kliniczny Oddział Chirurgii Transplantacyjnej oraz Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Okulistyczny- Blok Operacyjny
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Młodszy asystent- Klinika Kardiochirurgii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny
minus ogłoszeniu konkursu na stanowisko Pięgniarki Oddziałowej w Kl. Oddz. Endokrynologicznym
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC II 2016
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych LIPIEC III 2016
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
minus Cennik Usług 4 WSKzP SPZOZ
A A A


Zamówienia publiczne > Przetargi nieograniczone

Spis dokumentów:
1. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, CZĘŚĆ NR 1 I CZĘŚĆ NR 2, W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI ‘ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO W 4 WSK SP Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE W
2. 16/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowych oraz zużywalnych wraz z najmem strzykawki automatycznej CT
3. 21/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskórny
4. 22/Med./2016 Dostawa stentgraftów, stentów, cewników dla bloku chirurgii naczyniowej
5. 14/Med./2016 Dostawa produktów leczniczych
6. 27/Med./2016 Dostawa klipsów, klipsownic, sprzętu jednorazowego dla Kliniki Chirurgii i Pracowni Endoskopowej
7. 36/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 – 11
8. 33/Med./2016 Dostawa echokardiografu wysokiej klasy 3D/4D z głowicą przezprzełykową oraz aparatów USG z dopplerem
9. 35/Med./2016 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C – angiografu przewoźnego z wyposażeniem elektrofizjologicznym - 1 kpl.
10. 40/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, zestaw do PTCA, strzykawki z manometrem, zestawów do nakłuć tętnicy promieniowej na potrzeby Praco
11. 39/Log./2016 Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstających w wyniku działalności szpitala oraz podległych przychodni
12. 42/Med./2016 Dostawa elektrod epikardialnych mono i bipolarnych z najmem generatora do ablacji kardiochirurgicznych oraz protez naczyniowych, łat poliestrowych i teflonowych
13. 44/Med./2016 dostawę według pakietów 1-3: odczynników, podłoży mikrobiologicznych, szczepów wzorcowych, oznaczeń lekowrażliwości bakterii i grzybów oraz określenia mechanizmów oporności
14. 43/Med./2016 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i kompatybilnego systemu do pobierania materiału, do wykonywania oznaczeń kompleksowych parametr
15. 47/Med./2016 Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku i materiałów zużywalnych
16. 46/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-4
17. 45/OPI./2016 Dostawa oprogramowania
18. 48/Log/2016 Remont obiektów na terenie Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu kompleks 2857.
19. 49/Med./2016 Dostawa elektrod, adapterów Y, zestawów PTCA, stymulatorów, defibrylatorów – kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów oraz systemu elektroanatomicznego 3 D na
20. 51/Med./2016 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego w angiografii, koronarografii, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli na potrzeby Pracowni Hemodynamiki
21. 52/Med./2016 Dostawa oznaczeń CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH + TOX A/B na potrzeby Pracowni Mikrobiologii Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przez okres 36 miesięcy
22. 53/OPI/2016 Dostawa oprogramowania
23. 54/Med./2016 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 3
24. 55/Log/2016 Dostawa pościeli jednorazowego użytku, poduszek, kołder, koców, mopów i ścierek
25. 57/Log./2016 Przetarg nieograniczony na kontynuację i zakończenie robót budowlanych inwestycji pn "Rozbudowa budynku nr 1 na potrzeby zintegrowanego bloku operacyjnego w 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocła
26. 56/Med./2016 Dostawa Immunoglobuliny ludzkiej
27. 61/Med./2016 Dostawa cewników, prowadników, stentów, łat dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej
28. 63/Med./2016 Serwis urządzeń medycznych : aparatów do znieczulenia, kardiomonitorów, parowników do sevofluranu
29. 60/Med./2016 Dostawa prowadników FFR, sond OCT i serwisowanie aparatów dla Pracowni Hemodynamiki.
30. 65/Med/2016 Dostawa tomografu komputerowego ze strzykawką bezwkładową oraz systemem nawigacji do procedur wykonywanych pod kontrolą TK wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszcze

e-mail: zam.pub@4wsk.pl 

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Kancelaria Główna (jawna) szpitala oraz punkt ewidencyjny informacji niejawnych mieszczą się w budynku administracyjnym nr 37,

a) p. 18         - kancelaria główna (jawna),

b) p. 18b       - punkt ewidencyjny informacji niejawnych

-      wejście do kancelarii i do punktu ewidencyjnego usytuowane jest  po prawej stronie korytarza.

Z dniem 18 kwietnia 2016 r. przestała funkcjonować tymczasowa kancelaria zlokalizowana w budynku Polikliniki.

Ilość odwiedzin: 696330
Nazwa dokumentu: Przetargi nieograniczone
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Kucharska - admin
Data wytworzenia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data udostępnienia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-06 11:31:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner