logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
minus Przetargi nieograniczone
   plus 91/Log./2014 Dostawa materiałów budowlano - technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2015 rok
   plus 3/Med./2015 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego angiografii, koronarografii, testów act, tt, pt, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskornych
   plus 20/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych.
   plus 24/Med./2015 Dostawa środków dezynfekujących, myjących, wapna sodowanego i akcesoriów medycznych
   plus 23/Med./2015 dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego oraz najem generatora do termoablacji
   plus 27/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej z najmem oprzyrządowania
   plus 29/Med./2015 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatora oraz wirówki na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
   plus 28/Med./2015 Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych do badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz krążków do oznaczeń lekowrażliwo
   plus 34/Log./2015 Świadczenie usługi pralniczej, transport brudnej i czystej bielizny oraz leasing pościeli i bielizny szpitalnej w latach 2015 – 2018
   plus 33/Log./2015 Remont korytarza Klinicznego Oddziału Otolaryngologii w budynku nr 1 na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857
   plus 37/Med./2015 Dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego
   plus 35/Med./2015 Dostawa aparatów do diagnostyki obrazowej
   plus 41/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-11
   plus 40/Med./2015 Dostawa aparatury medycznej wg pakietów nr 1-6 wraz z dostawą odczynników w pakiecie nr 1
   plus 39/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 9
   plus 43/Log./2015 Dostawa pościeli, bielizny i prześcieradeł jednorazowego użytku oraz prześcieradeł, serwet chirurgicznych i odzieży zabiegowej.
   plus 38/Med/2015 Dostawę sprzętu medycznego: aparatu RTG przyłóżkowego, toru wizyjnego i fakowitrektomu.
   plus 45/Med./2015 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych, elektrod do defibrylatora wraz z najmem monitorów i oksymetru mózgowego.
   plus 48/Med./2015 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do elektroforezy i identyfikacji białek w surowicy , płynie mózgowo – rdzeniowym oraz moczu wraz z najmem systemu do elektroforezy
   plus 51/Log/2015 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów.
   plus 47/Med.//2015 Dostawa odczynników, barwników oraz testów na potrzeby ZDL wg pakietów: Pakiet 1 – dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych, Pakiet
   plus 52/Med./2015 Dostawa odczynników do aparatu szybkich analiz parametrów krytycznych wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięcy na potrzeby Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
   plus 49/Log./2015 Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody
   minus 53/Med/2015 Dostawa sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów dla Pracowni Elektrofizjologii.
   plus 60/Med/2015 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-9.
   plus 58/Log./2015 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne
   plus 61/Med./2015 Dostawa odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
minus Przetargi ograniczone
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
 Konkursy ofert
 Najem i dzierżawa
minus ogłoszenie o przetargu - kiosk ogólnospożywczy z szatnią
minus punkt usług optycznych
minus ogłoszenie o przetargu - punkt usług optycznych
minus ogłoszenie o przetargu na: WAGA ELEKTRONICZNA
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Utrzymanie nieruchomości - ogłoszenia, zapytania ofertowe
plus Ochrona Środowiska
plus Projekty UE
plus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów
minus Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Kliniki Chirurgicznej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Blok Operacyjny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Elektryk
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSK z P SP ZOZ
minus Cennik Usług 4 WSK z P SP ZOZ
A A A


Zamówienia publiczne > Przetargi nieograniczone

Spis dokumentów:
1. 91/Log./2014 Dostawa materiałów budowlano - technicznych i eksploatacyjnych do klimatyzacji na 2015 rok
2. 3/Med./2015 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego stosowanego angiografii, koronarografii, testów act, tt, pt, sprzętu do angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskornych
3. 20/Med/2015 Dostawa produktów leczniczych.
4. 24/Med./2015 Dostawa środków dezynfekujących, myjących, wapna sodowanego i akcesoriów medycznych
5. 23/Med./2015 dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego oraz najem generatora do termoablacji
6. 27/Med./2015 Dostawa specjalistycznego jednorazowego sprzętu dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej z najmem oprzyrządowania
7. 29/Med./2015 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych wraz z najmem analizatora oraz wirówki na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
8. 28/Med./2015 Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych do badań immunologicznych i biochemicznych wraz z najmem analizatorów oraz krążków do oznaczeń lekowrażliwo
9. 34/Log./2015 Świadczenie usługi pralniczej, transport brudnej i czystej bielizny oraz leasing pościeli i bielizny szpitalnej w latach 2015 – 2018
10. 33/Log./2015 Remont korytarza Klinicznego Oddziału Otolaryngologii w budynku nr 1 na terenie 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu K-2857
11. 37/Med./2015 Dostawa sprzętu jednorazowego chirurgicznego, laparoskopowego, endoskopowego
12. 35/Med./2015 Dostawa aparatów do diagnostyki obrazowej
13. 41/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-11
14. 40/Med./2015 Dostawa aparatury medycznej wg pakietów nr 1-6 wraz z dostawą odczynników w pakiecie nr 1
15. 39/Med./2015 Dostawa sprzętu medycznego wg pakietów 1 - 9
16. 43/Log./2015 Dostawa pościeli, bielizny i prześcieradeł jednorazowego użytku oraz prześcieradeł, serwet chirurgicznych i odzieży zabiegowej.
17. 38/Med/2015 Dostawę sprzętu medycznego: aparatu RTG przyłóżkowego, toru wizyjnego i fakowitrektomu.
18. 45/Med./2015 Dostawa jednorazowego sprzętu do krążenia pozaustrojowego, sensorów mózgowych, elektrod do defibrylatora wraz z najmem monitorów i oksymetru mózgowego.
19. 48/Med./2015 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do elektroforezy i identyfikacji białek w surowicy , płynie mózgowo – rdzeniowym oraz moczu wraz z najmem systemu do elektroforezy
20. 51/Log/2015 Dostawa mięsa i jego przetworów oraz drobiu i jego przetworów.
21. 47/Med.//2015 Dostawa odczynników, barwników oraz testów na potrzeby ZDL wg pakietów: Pakiet 1 – dostawa testów immunochromatograficznych, barwników i odczynników do metod manualnych, Pakiet
22. 52/Med./2015 Dostawa odczynników do aparatu szybkich analiz parametrów krytycznych wraz z najmem analizatora przez okres 12 miesięcy na potrzeby Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
23. 49/Log./2015 Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody
24. 53/Med/2015 Dostawa sprzętu medycznego, stymulatorów, defibrylatorów - kardiowerterów wraz z najmem programatorów i generatorów dla Pracowni Elektrofizjologii.
25. 60/Med/2015 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu wg pakietów 1-9.
26. 58/Log./2015 Dostawa worków foliowych do odpadów medycznych i komunalnych oraz pojemników z tworzywa na odpady medyczne
27. 61/Med./2015 Dostawa odczynników do metod manualnych przez okres 24 miesięcy dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

e-mail: zam.pub@4wsk.pl 

Ilość odwiedzin: 646282
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data udostępnienia informacji: 2006-06-08 13:51:02
Data ostatniej aktualizacji: 2006-07-11 14:05:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner