logo
Wersja dla niedowidzących
  4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Zamówienia publiczne
plus Przetargi nieograniczone
minus Przetargi ograniczone
plus Zapytania ofertowe poniżej progu określonego w art. 4 pkt. 8 PZP
 Konkurs ofert
plus Ogłoszenie konkursu - bank krwi
 Najem i dzierżawa
minus najem holu i sali konferencyjnej w 4 WSK z P SP ZOZ
minus ogłoszenie o przetargu - kiosk ogólnospożywczy z szatnią
minus punkt usług optycznych
minus ogłoszenie o przetargu - punkt usług optycznych
minus ogłoszenie o przetargu na: WAGA ELEKTRONICZNA
minus ogłoszenie o przetargu na: WAGA ELEKTRONICZNA
 Ogłoszenia
plus Dział Gospodarczy
plus Utrzymanie nieruchomości
plus Ochrona Środowiska
plus Projekty UE
plus Dział Żywienia
minus Służba ochrony p/poż. - zapytania ofertowe
plus Sekcja Sprzętu Medycznego
minus Podstawowa Opieka Zdrowotna
minus Wykonywanie usług medycznych
minus Wydział Administracji Ogólnej
 Praca w 4WSKzP
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Portier
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz- SOR
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz-Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Lekarz neurolog - Kliniczny Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Leczenia Udarów
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Oddział Onkologii Klinicznej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pracownik obsługi szpitala
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Starszy asystent - Klinika Chorób Wewnętrznych
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Pielęgniarka/Pielęgniarz - Oddział Onkologii Klinicznej
minus Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektor ds. Zarządzania Jakością-Dział Jakości
minus Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych styczeń IV 2016
minus ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i Pielęgniarki Oddziałowej w Klinicznym Oddziale Okulistycznym
 System Zarządzania Jakością ISO9001
 Cennik Usług 4 WSK z P SP ZOZ
minus CENNIK USŁUG 4 WSKzP SPZOZ WE WROCŁAWIU
A A A


 

Biuletyn Informacji Publicznej

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu

 

 

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej, realizowany na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619).

 

 

UWAGA: 

ZMIANA MIEJSCA SKŁADANIA OFERT !

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 12 października 2015 r. Kancelaria Główna (jawna) szpitala oraz punkt ewidencyjny informacji niejawnych zostają przeniesione do nowej lokalizacji, tj.

-      budynek Polikliniki, piwnica p. 04

-      wejście do tymczasowej kancelarii jest  usytuowane przy wejściu do Polikliniki od strony  szpitala (w prawo, po schodkach w dół) – jak na załączonym zdjęciu.

Stara kancelaria w budynku 37, ze względu na rozpoczęcie remontu przestaje tymczasowo funkcjonować.

Przewidywany czas remontu – do końca lutego 2016 r.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

corner   corner